Ecobulles

ecobulles waterontharder
Ecobulles Essentiel

Ecobulles levert een waterontkalker die afwijkend is van de gangbare systemen. Door heel gedoceerd koolzuurgas in de waterleiding te injecteren zal het kalk niet uit het water verwijderd worden maar deze omgezet worden in een kalkvorm die beter oplosbaar is in water. Daarmee suggereert de fabrikant dat er geen kalkafzetting meer plaatsvindt.

Hard water bevat kalk en magnesium zouten die bij verwarming en opdroging voor kalkafzetting (ketelsteen) zorgen. Traditionele waterontharders die werken op basis van een ionenwisselaar halen dit kalk en magnesium uit het water, of nauwkeuriger geschreven, ze wisselen het om met natrium. Het natrium wat in het water wordt gebracht slaat niet neer zoals kalk en magnesium dat doen. Vandaar dat je dat water als zacht ervaart.

Bij het systeem van Ecobulles wordt, zodra water gebruikt wordt, zeer gedoceerd koolzuurgas in het water geïnjecteerd. Dat gebeurt in de waterleiding vlak bij de watermeter waardoor u van zacht water in het hele huis kan genieten. Doordat het koolzuurgas opgenomen wordt door het water zal de pH waarde tijdelijk dalen (het water wordt hierdoor wat zuurder vergelijkbaar met bruiswater of koolzuurhoudende dranken). Hierdoor zullen de kalk en magnesium moleculen van samenstelling veranderen. Zo wordt calciumcarbonaat (kalk) omgezet in calciumbicarbonaat. Deze bicarbonaten zijn veel beter oplosbaar in water en zullen volgens de fabrikant, geen kalkafzetting teweeg brengen.

Zodra de omzetting heeft plaatsgevonden, ruim voordat het water uit uw kraan stroomt, is de pH waarde (de zuurtegraad) van het water weer teruggekeerd tot dezelfde waarde als dat dit aangeleverd werd in uw huis. De smaak van het water blijft dus als vanouds.

Het grote voordeel van Ecobulles is dat geen onderhoud noodzakelijk is zoals gebruikelijk bij waterontharders met een ionenwisselaar en zoutvat. Zo hoeft ook geen zout toegevoegd te worden, komt er ook geen extra natrium in het water en is ook geen spoelwater nodig. Ook is geen overloop- of spoelwaterafvoerleiding die op het riool aangesloten moet worden nodig, zoals dat wel het geval is bij de traditionele ionenwisselaar waterontharders.

Ecobulles gebruikt kooldioxide (CO2) en dat is het verbruiksproduct. Eens in de zoveel tijd zal een vrij grote koolzuurcilinder omgewisseld moeten worden.

Ecobulles levert één basisproduct wat in verschillende variaties te koop is.

Ecobulles Essentiel is het basisproduct. Het voegt kooldioxide toe aan het leidingwater. Op de kooldioxide fles zit een drukmeter (manometer) en daar kunt u aflezen of de fles (vrijwel) leeg is en vervangen moet worden.

ecobulles equilibre waterontharder
Ecobulles Equilibre

Ecobulles Equilibre heeft dezelfde functionaliteit als de Ecobulles Essentiel maar heeft een display waar een aantal gegevens op af te lezen zijn. Onder andere dagelijks waterverbruik en laat een knipperent ledje zien dat de koolzuurfles haast leeg is en vervangen moet worden. Tevens stopt de kooldioxide injectie tijdelijk als meer dan 200 liter water achter elkaar wordt gebruikt (tuin sproeien).

Ecobulles Expert heeft dezelfde functionaliteiten als de Ecobulles Equilibre en heeft daarnaast nog een micro lekdetectie. Wanneer in uw huis zich een klein lek voordoet (groter dan 1 liter per uur) dan zal het systeem u een waarschuwing geven.

Specificaties

fabrikantEcobulles
modelEcobulles
prijs*
werking op basis vanCO2
hoogte*
diepte*
breedte*
gewicht*
maximale hardheid*
doorstroomsnelheid maxblijft ongewijzigd
waterdruk minimaal*
waterdruk maximaal*
waterleidingaansluiting diameter*
verbruik in Watt*
verbruik CO2afhankelijk van hardheid water en waterverbruik

* geen opgave fabrikant


Offerte service

Wilt u, gratis en zonder verplichtingen, een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >test-review