SoluCalc waterontharding

solucalc waterontharder
NoCalc waterontharder

SoluCalc is waterontharder die door middel van injecteren van koolzuurgas in het leidingwater de vervelende eigenschappen van kalk tegengaat. Door de vermenging van koolzuurgas in het water wordt de kalk in het harde water omgezet in een andere kalkvorm die niet meer de vervelende eigenschappen bezit van de oorspronkelijke kalk in het harde water.

Koolzuurgas injectie is één van de vele technieken die gebruikt worden om de vervelde gevolgen van hard water tegen te gaan of te verminderen. In het artikel verschillende wateronthardingstechnieken gaan we in op de andere voor de particulier beschikbare technieken met hun specifieke voor- en nadelen.

Koolzuurgas in strijd tegen kalk

SoluCalc heeft een verfrissende insteek bedacht voor het bestrijden van de gevolgen van kalk in het leidingwater. Met hun systeem wordt niet de kalk uit het water verwijderd maar wordt dit omgezet in een andere kalkvorm, die niet als ketelsteen neerslaat op verwarmingselementen, tegels en dergelijke.

SoluCalc gebruikt hiervoor een hele simpele techniek. Kalk kan namelijk "oplossen" in een zuur. Feitelijk lost het niet op maar wordt omgezet in een andere kalkverbinding. Om het leidingwater zuur te maken voegt men via een injector kooldioxide, ook wel koolzuurgas genoemd (CO2), toe aan het leidingwater. Dit gebeurt in principe net zoals bij alle andere waterontharders, bij voorkeur, vlak achter de waterteller van de waterleidingmaatschappij. Hierdoor is in het hele huis het behandelde water beschikbaar.

Het koolzuurgas wat in het leidingwater wordt geïnjecteerd wordt direct opgenomen in het water. Het gas "verdwijnt" dus en op dat moment daalt de pH waarde van het water omdat zich (een beetje) koolzuur H2CO3 heeft gevormd.

amsterdams spuitwater, sodawater, gazeuse in twee flessen met knijpkraantje
echt retro: spuitwater is weer te koop in de originele uitvoering

Dit is een hele oude en zeer veel toegepaste techniek: voeg koolzuurgas onder druk toe aan water en u krijgt wat men vroeger noemde "spuitwater". Exact dezelfde techniek wordt toegepast bij de productie van koolzuurhoudende dranken. Alleen wordt dan veel meer koolzuur gebruikt. In frisdranken zoals Cola, 7up, Sprite, Fanta maar ook "bronwater met bubbeltjes" heeft de producent koolzuurgas toegevoegd aan het water en krijgt het water/de drank een friszure smaak.

Denk overigens niet dat als u de kraan opendraait dat er Spa rood uit uw kraan komt. Nee, geen bubbeltjes in het water. Vrijwel direct na het injecteren gaat het gevormde koolzuur een verbinding aan met de kalk in het leidingwater en daarna is vrijwel al het koolzuur "weg". Wat overblijft, is normaal leidingwater (met een iets lagere pH waarde) maar met kalk in een andere vorm die goed oplost in water en niet voor de bekende kalkafzetting zorgt, zo schrijft SoluCalc.

Wat er feitelijk gebeurt is dat het koolzuur H2CO3 een reactie aangaat met de kalk wat zich in het leidingwater bevindt. Dat kalk, wat wij zo vervelend vinden is calciumcarbonaat CaCO3. Na de reactie met het koolzuur is het calciumcarbonaat omgezet in calciumwaterstofcarbonaat Ca(HCO2CO3)2. Deze "kalkvorm" lost erg goed op in water en zal de gevolgen van hard water drastisch beperken.

Het koolzuurgas wat nodig is bij dit proces bevindt zich in een grote koolzuurgas cilinder. Dit vinden wij ook één van de nadelen van dit systeem. Een koolzuurgas cilinder is flink hoog en laat zich niet makkelijk wegwerken. Ook zal eens in de zoveel tijd de koolzuurgas cilinder vervangen moeten worden omdat het gas is verbruikt. Dat is een karweitje wat niet iedere eigenaar zelf zal willen uitvoeren en dit dus laat doen.

De SoluCalc installatie heeft een aantal in het oog springende voordelen. In tegenstelling tot een een waterontharder met ionenwisselaar is geen sprake van een vat waar het water doorheen moet en in rust tijdelijk verblijft. De kans op bacteriegroei in zo'n vat is dus niet van toepassing bij de SoluCalc. Ook is geen ontsmetting en onderhoud nodig eens in het jaar / twee jaar.

Daarnaast is bij de traditionele waterontharder met ionenwisselaar het noodzakelijk om zout (meestal in grote zakken van 25 kg) op voorraad te houden en hiermee te slepen tijdens het vullen van het zoutvat. Dit is niet van toepassing bij de SoluCalc, alleen om de zoveel tijd zal de koolzuurgas cilinder vervangen moeten worden.

We zien ook wat nadelen. Zo vinden wij het systeem flink aan de prijs, ondanks dat het om een relatief eenvoudige techniek gaat. Daarnaast, we geven toe dat de kans op problemen nihil is, maar wij vinden een koolzuurgas cilinder niet prettig in het huis. Hoewel koolzuur totaal onschadelijk is, we ademen immers ook CO2 uit, kan het wel tot gevaarlijke situaties leiden als onverhoopt het gas zal lekken.

Koolzuurgas is zwaarder dan lucht en zal als een deken zich over de vloer verspreiden. Naarmate de tijd vordert zal de laag hoger worden. In deze laag is al het zuurstof verdreven. Het is niet het koolzuurgas maar de afwezigheid van zuurstof wat voor problemen kan leiden. Natuurlijk, goed doortochten en het probleem is opgelost, maar u moet wel weten dat er een probleem is. Koolzuurgas ziet u niet en ruikt u niet. Het is te adviseren, om de koolzuurgas cilinder buiten het woonhuis te plaatsen, bijvoorbeeld in een goed geventileerde garage of schuurtje.

Voordelen

 • Eenvoudige techniek.
 • Geen onderhoud dus geen (twee)jaarlijkse kostenpost.
 • Geen gesleep met zout en het op voorraad houden van zoutzakken.
 • Belast het milieu niet met zout (wel met de productie en vervoer van het koolzuurgas).
 • Geen verspilling van water zoals bij waterontharders met ionenwisselaar die moeten regenereren.
 • Geen rioolaansluiting noodzakelijk zoals bij waterontharders met ionenwisselaar.

Nadelen

 • Aanschaf flink aan de prijs (ongeveer € 1750).
 • Af en toe vervangen van koolzuurgas cilinder noodzakelijk, dit zal meestal door een technicus gedaan worden.
 • Koolzuurgas cilinder is hoog en heeft die ruimte nodig.
 • Verbruikt wat elektriciteit.
 • Kan, bij schommelingen van de hardheid zorgen voor verhoging van de pH waarde.

Offerte service

Wilt u, gratis en zonder verplichtingen, een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >wateronthardingstechnieken