Regenereren waterontharders met regeneratiezout

regeneratiezout voor een waterontharder
regeneratiezout tabletten in een waterontharder

Regenereren van een waterontharder is het proces waarbij de ionenwisselaar die verzadigd is met kalk en magnesium afkomstig uit hard leidingwater "schoongespoeld" moet worden. Hierbij wordt zout water door de ionenwisselaar geleid. Tijdens die passage wordt kalk en magnesium opgenomen en afgevoerd op het riool.

Het moment van regenereren wordt bepaald door de besturing van de waterontharder en gebeurt geheel automatisch. Nadat de ionenwisselaar (onthardingscilinder) schoongespoeld is kan de waterontharder weer dagenlang het harde leidingwater zacht maken.

Regeneratie technieken

Waterontharders van verschillende fabrikanten gebruiken verschillende technieken om het regeneratiemoment te bepalen, allemaal met hun voor- en nadelen. De meest gebruikelijke technieken zijn 'volume direct' en 'volume uitgesteld'. In het artikel regeneratietechnieken gaat we hier nader op in.

Hoe vaak wordt de waterontharder geregenereerd?

Het aantal dagen tussen twee regeneraties wordt de regeneratie intervaltijd genoemd. Er bestaat geen "juiste" intervaltijd omdat u de voor- en nadelen van een korte en lange intervaltijd tegen elkaar moet afwegen. In het artikel waarom streven naar een optimale regeneratie intervaltijd beschrijven wij onze overwegingen en komen dan uit op zo'n zes à zeven dagen. Wat de werkelijke regeneratie intervaltijd zal zijn wordt bepaald door vier variabelen waarvan u er twee zelf in de hand heeft en dus zelf invloed kan hebben op die intervaltijd:

  • hardheid van het leidingwater
  • waterverbruik
  • inhoud van de ionenwisselaar
  • resthardheid instelling

Hardheid van het water

Hoe harder het water, hoe meer kalk uit het water moet worden gehaald en dus sneller dan bij zachter water de ionenwisselaar verzadigd is. Omgekeerd is natuurlijk ook waar, hoe zachter het water is, hoe langer het zal duren voordat de waterontharder gaat regenereren. Uw waterhardheid is een gegeven en heeft u dus geen invloed op.

Waterverbruik

De grootste invloed op het regeneratiemoment bepalen de bewoners zelf door hun watergebruik. Is het verbruik hoog (door het aantal bewoners of door hun gedrag) dan zal de kalk zich snel ophopen in de ionenwisselaar. Verbruikt u een paar dagen geen water vanwege een korte vakantie dan zal het regeneratiemoment met hetzelfde aantal dagen opschuiven, er komt immers geen kalk bij.

Het watergebruik is echter redelijk constant en is in ons land zo'n 110 liter per persoon per dag. Om de ideale regeneratiecyclus van zes tot zeven dagen te bereiken is het van belang om de onthardingscapaciteit van de waterontharder af te stemmen op het aantal bewoners maar nog beter op het echte waterverbruik. Hoewel u wel degelijk invloed heeft op het waterverbruik blijkt dit voor de meeste lastig hun waterverbruik gedrag aan te passen. We zien daarom, in dit kader, deze variabele als een gegeven.

Inhoud van de ionenwisselaar

In de ionenwisselaar zitten kunstharskorrels die in staat zijn de kalk en magnesium uit het harde water aan zich te binden. Hoe meer kunstharskorrels zich in de ionenwisselaar bevinden hoe meer hard water kan worden onthard. Het volume van de kunsthars korrels in de ionenwisselaar bepaald hoeveel kalk dus verzameld kan worden. Hoe kleiner dat volume, hoe frequenter moet worden geregenereerd. In het artikel inhoud ionenwisselaar bepalen gaan we in op de berekening van dat volume in relatie tot waterverbruik en aantal bewoners. De inhoud van de ionenwisselaar kunt u zelf bepalen door het kiezen van een bepaald model. Op deze variabele heeft dus erg veel invloed.

resthardheid instelling

Wanneer water de waterontharder verlaat is al de kalk en magnesium verwijderd. Het water heeft dan een hardheid van 0 dH (Duitse hardheden) of 0 fH (Franse Hardheden). Niet iedere eigenaar wil echter volledig onthard water in huis gebruiken. Met een mengventiel wat op vele waterontharders is aangebracht kunt u het ontharde water mengen met een beetje hard leidingwater waardoor u de hardheid iets kan verhogen. Als u het water niet totaal onthard, zal de waterontharder minder kalk en magnesium uit het water halen en zal dus wat minder vaak worden geregenereerd. Lees details in het artikel over het instellen van de resthardheid.

Zoutverbruik en de kosten daarvan

Tijdens het regenereren wordt water de zoutvoorraad in gepompt en wordt een deel van het zout opgelost. Dit zoute water wordt gebruikt voor het regenereren van de ionenwisselaar. Hoeveel zout tijdens het regenereren wordt opgelost is afhankelijk van instellingen van de besturing en hebben een relatie met de inhoud van de ionenwisselaar. Hoe groter de ionenwisselaar hoe meer zout water nodig is. Wilt u weten hoeveel zout een waterontharder verbruikt dan kunt u dat terugvinden in het overzicht zoutverbruik van waterontharders.

Bacteriegroei tegengaan

Hoewel primair het regenereren bedoeld is om de verzamelde kalk te verwijderen heeft het ook nog een secundaire functie. Leidingwater bevat altijd, hoe weinig dit ook is, bacteriën. Als voor enige tijd het water daar in stil staat kunnen bacteriën zicht gaan vermenigvuldigen. Het zoute water wat gebruikt wordt tijdens het regenereren zal deze bacterie groei bestrijden.

Regenereren tijdens vakantie

Tijdens vakantie wordt geen water gebruikt en lijkt regenereren niet noodzakelijk. Toch is het raadzaam om regelmatig de waterontharder door te laten spoelen met het zoute water vanwege de hiervoor behandelde kans op bacteriegroei. Op de besturing van de waterontharder kunt u met de instelling "days override" of vergelijkbare tekst het maximaal aantal dagen instellen tussen twee regeneratiecycli.

Waterontharders die op waterdruk werken hebben geen klok en zijn zich dus niet bewust van de factor tijd en kunnen dus niet uit zich zelf om de twee weken het regenereren starten. Mocht u op vakantie zijn geweest dan is het sterk aan te bevelen om het regeneratieproces met de hand te starten. U leest er meer over in de bezoekersvraag "blijft de waterontharder tijdens de vakantie regenereren?".


Offerte service

Wilt u, gratis en zonder verplichtingen, een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­