Beste waterontharders wat betreft zoutverbruik

houten kom met grote zoutkorrels

In onderstaand overzicht zijn alle waterontharder opgesomd in volgorde van hun zoutverbruik. De waterontharder die het minst zout verbruikt staat bovenaan, de slechtste op dit punt staat onderaan.

Zoutverbruik indicatie

Met onderstaande informatie geven we u een indruk hoeveel regeneratiezout een waterontharder verbruikt per jaar. Doordat we dit per waterontharder in een overzicht hebben opgenomen laten de waterontharders zich op dit punt makkelijk vergelijken. Staar u echter niet blind op het zoutverbruik. Ten eerste betreffen het waarden onder laboratorium condities en in de praktijk kan het zoutverbruik hoger liggen. Daarnaast, zout is heel goedkoop. We adviseren u om dit zoutverbruik niet als doorslaggevend argument te gebruik voor uw aankoopbeslissing. Zit u echter te twijfelen tussen een paar waterontharders dan kunt dit u wel helpen.

Gestandaardiseerde test zoutverbruik

Het zoutverbruik van een waterontharder is afhankelijk van de hardheid van uw kraantjeswater, uw waterverbruik en de eventueel ingestelde resthardheid en natuurlijk het model waterontharder. Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking te maken hebben we een gestandaardiseerde test bedacht. Dat is een woning met drie personen, een hardheid van het kraantjeswater van 28 fH (Franse hardheden) en een resthardheid van 0 fH dus totaal onthard water. Daarnaast gaan we in deze vergelijking uit van het gemiddeld waterverbruik van 44 m3 per persoon per jaar.

Omrekenen

U kunt het zoutverbruik eenvoudig omrekenen naar uw hardheid. Het getoonde zoutverbruik is berekend bij een hardheid van 28 fH. Stel dat uw waterhardheid 32 fH is. Dan kunt u het zoutverbruik uitrekenen bij 32 fH door de weergegeven waarde te delen door 28 en te vermenigvuldigen met 32. Een voorbeeld: stel dat bij een bepaald model een zoutverbruik staat van 80 kg. Uw waterhardheid is 32 fH. Dan is het zoutverbruik in uw geval: 80 kg / 28 fh x 32 fh = 80 / 28 x 32 = 91,4 kg per jaar.

Mocht het aantal bewoners anders zijn dan drie personen die we in deze test hebben gebruikt dan kunt u het zoutverbruik eenvoudig omrekenen. Stel u woont met twee personen. In het overzicht gingen we uit van drie personen. Als het zoutverbruik bijvoorbeeld 80 kg is in het overzicht dan is dat bij twee personen: 80 kg / 3 personen x 2 personen = 80 / 3 x 2 = 53,3 kg per jaar.

Niet openbaar

Niet alle fabrikanten maken het zoutverbruik openbaar, in dat geval wordt het zoutverbruik aangegeven met een "*". Mocht u toch gezien hebben dat dit gegeven (inmiddels) openbaar is gemaakt dan stellen we deze aanvulling erg op prijs. Stuur ons een bericht, zie de link onderaan deze pagina.